พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒แบบรายงานต่างๆ ของสำนักงาน
ทะเบียนพระเผยแผ่พระวินยาธิการ
ทะเบียนพระสังฆาธิการ สระบุรี
แบบบัญชีรายชื่อ นธ. ธศ

ผลสอบ น.ธ. และ ธ.ศ. ๔๙-ปัจจุบัน
บัญชีส่งสอบ น.ธ. และ ธ.ศ. ๔๙-๕๖ปฏิทินส่งงานประจำปีคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
วาระประชุมประจำเดือน
เบอร์โทรศัพท์เจ้าคณะ สระบุรี


แม่กองบาลีสนามหลวง
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระพุทธบาท
www.madoo.com
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒
สำนักงานพระพุทธศาสนา สระบุรี
โครงการพระสอนศีลธรรม (มจร)
โครงการพระสอนศีลธรรม (มมร)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่     เข้าเว็บไซต์ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่นี่

ดาวโหลด คู่มือการกรอกใบสมัคร โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ดาวโหลด คู่มือสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๒ - ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันพฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(แรม ๒ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ตรงกับวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์, อังคาร.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
กำหนดสอบวันพุธ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรมะ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธะ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย*ดาวโหลด ใบปะหน้าซองบรรจุข้อสอบ ที่นี่

 
 


ประวัติวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลด แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันประสูติ พระสังฆราช ได้ที่นี่
ดาวน์โหลด เอกสารการเกี่ยวกับสอนธรรมศึกษา ได้ที่นี่
ดาวน์โหลด แนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างโบราณสถาน ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติวิศวกร ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศการเรียนการสอนคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ได้ที่นี่
     
        
 

สงกรานต์พระราชทาน ๒๕๕๖
 

 


 

สถานที่ประชุม ประจำเดือน พ.ศ.๒๕๕๖


ที่

อำเภอ

วัน

ที่

ณ   วัด

ตำบล

หมายเลขโทรศัพท์

เมืองสระบุรี

เสาร์

ศรีบุรีรตนาราม

ปากเพรียว

๐๘  ๙๐๓๑  ๒๓๙๘

แก่งคอย

อังคาร

วังแพ

ชำผักแพว

๐๘  ๒๑๙๙  ๙๑๐๗

หนองแค

ศุกร์

บ้านลาด

หนองไข่น้ำ

๐๘  ๗๔๑๔  ๖๗๐๐

บ้านหมอ

ศุกร์

มะขามเรียง

โคกใหญ่

๐๘๕-๖๗๘๙๓๘๐

  ๕

พระพุทธบาท

ศุกร์

ถ้ำกระบอก

ขุนโขลน

๐๘   ๖๖๖๐   ๖๔๙๐

วิหารแดง

อาทิตย์

สร้างบุญ

หนองหมู

๐๘  ๖๗๙๙  ๑๘๐๘

เสาไห้

อาทิตย์

สูง

เสาไห้

๐๘  ๙๕๔๗  ๗๖๑๖

หนองแซง

ศุกร์

หนองนกชุม

โคกสะอาด

๐๘  ๙๘๐๘   ๗๗๕๑

หนองโดน

ศุกร์

กองทอง

ดอนทอง

๐๘  ๔๘๑๗  ๐๗๘๗

๑๐

มวกเหล็ก

อาทิตย์

คั่นตะเคียน

มิตรภาพ

๐๘  ๙๐๘๐  ๐๓๑๕

๑๑

ดอนพุด

ศุกร์

โคกโพธิ์

ดงตะงาว

๐๘  ๙๙๙๐  ๒๑๗๕

๑๒

วังม่วง

เสาร์

ปากน้ำ

คำพราน

๐๘  ๖๕๓๔  ๑๖๗๑

๑๓

เฉลิมพระเกียรติ

อังคาร

โคกดินแดง

พุแค

๐๘  ๙๙๖๗  ๗๘๒๙


 ครั้งที่

วัน

ที่

เดือน

ณ   วัด

อำเภอ

หมายเหตุ

ศุกร์

มกราคม

ช้าง

ดอนพุด

 

พฤหัสบดี

กุมภาพันธ์

โคกกุ่ม

บ้านหมอ

 

จันทร์

มีนาคม

ตะกุด

เมืองสระบุรี

 

อังคาร

เมษายน

ชัน

เสาไห้

 

ศุกร์

พฤษภาคม

คลองม่วงเหนือ

มวกเหล็ก

 

พุธ

มิถุนายน

โคกมะตูม

หนองแค

 

อังคาร

กรกฎาคม

ถ้ำกระบอก

พระพุทธบาท

 

ศุกร์

สิงหาคม

หนองสีดา

หนองแซง

 

อังคาร

กันยายน

โคกดินแดง

เฉลิมพระเกียรติ

 

๑๐

จันทร์

ตุลาคม

โคกกระต่าย

วิหารแดง

 

๑๑

จันทร์

พฤศจิกายน

เขาขี้เหล็ก

แก่งคอย

 

๑๒

จันทร์

ธันวาคม

ภิบาลวังม่วง

วังม่วง